Even geduld a.u.b.
nl fr de

Een aangifte online doen

Via Police-on-web kunt u enerzijds online klacht indienen voor misdrijven uit onderstaande lijst en een bericht van afwezigheid instellen, en anderzijds uw alarmsysteem aanmelden.

Wat de alarmsystemen betreft, wilt u een alarmsysteem creëren of beheren als burger of vertegenwoordiger van een onderneming, dan nodigen wij u uit onze nieuwe applicatie te testen die beschikbaar is op de website link.

Let wel! Als dringende tussenkomst nodig is, bel dan het nummer 101.

Vergeet voor u verdergaat uw elektronische identiteitskaart niet in te brengen in uw kaartlezer. Opgelet: u moet eerst de kaartlezer en de noodzakelijke software geïnstalleerd hebben.
U heeft 'Cookies' voor uw browser uitgeschakeld. De ondersteuning van de cookies is noodzakelijk voor de goede werking van de toepassing.

Neerleggen van klacht: Kies hier het soort misdrijf waarvoor u klacht wenst neer te leggen. Opmerking: vandalisme met diverse beschadigingen valt niet onder ongevalaangiften.
Gebruikersondersteuning Privacy Gebruiksvoorwaarden R: 4.12.3